Informace

Vznik nacismu 

Spojením koncepce fašismu, rasismu s nadřazeností árijské rasy a o konflikty mezi vyšší rasou a nižší, kdy nižší se musí podrobit vyšší nebo bude zlikvidována. Po roce 1933 se dostala k moci NSDAP /Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei/, kdy římským kancléřem se stal Adolf Hitler. Nacistická strana plně podporovala fašistickou koncepci vytvořením absolutní moci státu a vůdce, rasistickou politiku a agresivní zahraniční politiku. Těmito ideami nakonec došlo k druhé světové válce.
Po skončení druhé světové války byl nacismus postaven mimo zákon, ale jeho idea stále přežívá a rozšiřuje se díky neonacistům.

Příčiny podpory nacismu:

• vysoké válečné reparace po první světové válce /odškodnění placené po válce poraženým státem/, které Německo nebylo schopno splácet.
• ekonomická krize, vysoká inflace zapříčiněná zmiňovanou reparací, vznikající chudoba.
• nevyvinutá demokracie -> touha po silné autoritativní vládě.
• odmítnutí komunistické ideologie jakožto židobolševické.
• rasismus - nesnášenlivost k židům, judaismu a sionismu.

Symbolika nacismu:

• svastika - tzv. hákový kříž
• Hitlerova vlajka - v ní viděli svůj program.
V červené barvě vidíme sociální myšlenku našeho hnutí, v bílé barvě nacionalistickou myšlenku, v hákovém kříži roli boje za vítězství árijského člověka a současně s tím také myšlenku vítězství tvůrčí práce, která byla vždy antisemitská a antisemitská vždy bude. /Mein Kampf 12. kapitola/

 

Navštivte také

Doména www.crpon.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 4075 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.crpon.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář